Eva Gáboríková

Spájam ľudí z rôznych kultúr
Eva Image
Image

O Eve Gáboríkovej

Viac ako 20 rokov skúseností

Eva Gáboríková pôsobí ako konzultant a kouč medzikultúrnej komunikácie od roku 2001. Spolupracuje s nadnárodnými firmami v USA, Ázii a v Európe a jej klientmi sú lídri medzinárodných spoločností, multikultúrne tímy, diplomati a vrcholoví vládni predstavitelia, ktorí pôsobia na medzinárodnej úrovni.

V rokoch 2016 a 2018 získala ocenenie „Great Award“ v New Yorku v konkurencii konzultantov a koučov z celého sveta.

Eva ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia.

Eva prednáša na medzinárodných podujatiach, konferenciách a pripravuje odborné prednášky pre obchodné komory. Je autorom profesionálnych článkov a webových profilov krajín strednej Európy, ktoré využívajú spoločnosti a podnikatelia po celom svete v rámci svojej prípravy na medzinárodne pôsobenie a budovanie pobočiek na nových trhoch.

Medzi jej klientov patria:

Jaguar Cars Ltd., Mercedes-Benz, Pfizer, Covestro, Honeywell, Heineken International, Scania, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, CRH, Vodafone, British American Tobacco, General Motors, Avon, Unilever, Bosch, Heineken, Unilever, Continental Automotive Systems, ING Bank a mnohé ďalšie.

Image

Portfólio

Eva pripravuje individuálne konzultácie a tréningy pre lídrov a top manažérov

 • medzikultúrny leadership a implementácia globálnych stratégii
 • riadenie a podpora multikultúrnych tímov v medzinárodných spoločnostiach
 • riešenie medzikultúrnych nedorozumení a problémov v komunikácii
 • vedenie virtuálnych tímov vo viacerých krajinách a riešenie ich nedorozumení v komunikácii a časovom manažmente
 • pochopenie potrieb zákazníkov z rôznych kultúr a nastavenie efektívnej zákazníckej komunikácie
 • rozvoj diverzity a stratégii osobného rozvoja pre podporu kreatívneho prístupu a inovácii vo firmách
 • podpora kultúrnej empatie pri budovaní efektívnej internej a externej firemnej spolupráce

Eva vedie tréningy a workshopy pre spoločnosti v nasledovných oblastiach

 • podpora tímov pri riešení medzikultúrnych nedorozumení, problémov s kultúrnou etiketou a bariérami v komunikácii
 • podpora obchodných tímov pri obchodných rokovaniach v iných krajinách a kultúrach
 • podpora lokálnych projektových tímov, ktoré zlyhali pri medzikultúrnej virtuálnej spolupráci
 • príprava talentov na globálnu spoluprácu a konkurenciu v medzinárodnej firme
 • vytváranie nových stratégii pri zlyhaní tímov, odchode zamestnancov a komunikačnej bariére s lídrami
 • podpora diverzity, inklúzie a empatie v tímoch a spoločnostiach

Tréningy

Ponuka tréningov a workshopov

Diverzita a inklúzia ako cesta k well-being vo vzájomnej spolupráci

Čo diverzita a inklúzia prináša zamestnancom a firmám?

- Čo znamená diverzita a inklúzia v reálnom živote manažéra, tímu a firmy?

- Ako si budujeme naše názory, pracovné prístupy, predsudky a postoje?

- Ako predsudky podmieňujú naše profesionálne správanie a komunikáciu?

- Ako kultúrna diverzita vplýva na efektívnu komunikáciu v tíme a mimo firmy?

- Ako rozvíjať kultúrnu empatiu u seba a svojich kolegov?

- Stratégie ako sa vyhnúť konfliktom a vzájomným nedorozumeniam pri spolupráci?

- Ako vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie pre seba a svojich kolegov?

Medzikultúrny mindset zamestnanca medzinárodnej firmy

Ako zvládnuť výzvy spolupráce s kultúrami, ktoré fungujú inak?

- Čo mám vedieť o kultúre svojho kolegu a partnera, skôr ako začnem s ním spolupracovať alebo rokovať?

- Ako môj „kultúrny mindset“ ovplyvňuje moju prácu, profesionálne vystupovanie a komunikačný štýl?

- Ako sa môj „kultúrny mindset“ líši od hodnôt, postojov a pracovných postupov môjho kolegu a obchodného partnera z inej kultúry?

- Aký komunikačný pracovný štýl má môj kolega alebo obchodný partner? Čo to pre mňa znamená?

- Ako sa líšia jednotlivé kultúry pri dodržiavaní termínov, realizácii a plánovaní projektov, obchodnej komunikácii, tímovej spolupráci a riešení krízových situácii?

- Prečo vznikajú medzikultúrne nedorozumenia a ako im predísť?

Medzikultúrna obchodná komunikácia

Kde obchodníci zlyhávajú pri komunikácii s inými kultúrami?

- Kultúrne dimenzie a osobitosti, ktoré určujú obchodné správanie partnerov a zákazníkov z vybraných kultúr.

- Stratégie ako nadviazať kontakt, predstaviť spoločnosť a jej produkty.

- Stratégie ako zorganizovať obchodné stretnutie a začať budovať obchodné vzťahy s inými kultúrami.

- Čo je dôležité pre obchodného partnera a zákazníka pri výbere partnerov pre spoluprácu?

- Akú taktiku zvoliť pre obchodné rokovania s inými kultúrami?

- Kedy vznikajú kultúrne nedorozumenia? Ako sa vyhnúť kultúrnym nedorozumeniam?

- Aké témy zvoliť pre small talk a budovanie vzťahov počas neformálnych stretnutí?

Medzikultúrny manažment

Čo by mali vedieť globálni manažéri v medzinárodných firmách?

- Ako kultúra ovplyvňuje manažérsky štýl?

- Ktoré kultúrne dimenzie majú rozhodujúci vplyv na úspešnú medzikultúrnu spoluprácu?

- Ako manažéri využívajú poznanie kultúrnych rozdielov pri motivácii, projektovej spolupráci, poskytovaní spätnej väzby, zavádzaní zmien a riešení medzikultúrnych konfliktov.

- Aké sú hodnoty úspešného globálneho lídra a čo očakáva od svojho tímu?

- Stratégie ako zabezpečiť úspešnú komunikáciu a implementáciu projektov v multikultúrnom tíme.

- Stratégie ako riešiť konflikty, poskytovať spätnú väzbu a delegovať v multikultúrnom prostredí.

- Kedy vznikajú kultúrne nedorozumenia v medzinárodnej firme? Ako sa vyhnúť kultúrnym nedorozumeniam?