Nachádzate sa tu

Viete ako si aktualizovať "Váš kultúry softvér" pre prácu v multikultúrnom tíme?

V súčasnej dobe sa medzinárodné spoločnosti snažia, aby na ich projektoch pracovali multikultúrne tímy. Uvedomujú si, že synergia viacerých kultúr v multikultúrnom tíme vedie k novým nápadom a možnostiam presadiť sa na lokálnych trhoch. Avšak často sa stáva, že multikultúrny tím sa rozpadne pár mesiacov po svojom vzniku.                                                                            

Pokračovanie článku: 

 

 

Otvorme oči! A pozrime sa, čo o nás hovoria manažéri z iných kultúr!

Časy, keď zahraničné spoločnosti do riadiaceho manažmentu svojich pobočiek nepúšťali slovenských manažérov sú už dávno za nami. Väčšina zahraničných spoločností už pochopila, že aj slovenskí manažéri majú veľký potenciál, ktorý môže ich pobočke a spoločnosti pomôcť na domácej pôde. Často sa stáva, že vrchol spoločnosti predstavuje slovenský a zahraničný manažér, ktorý prišiel na Slovensko na istý čas. Väčšinou má skúsenosti z medzinárodného pôsobenia a firma ho na Slovensko poslala, aby svojmu slovenskému kolegovi pomohol.       Pokračovanie článku:        

 

 

Ako sa pripraviť na rokovanie so zahraničným partnerom?

V súčasnej dobe je bežné, že zamestnanci alebo partneri spoločnosti pochádzajú z viacerých kultúr. Firmy sa snažia vytvárať vhodné podmienky pre medzikultúrnu pracovnú klímu, ktorá má prispievať k novým inovatívnym riešeniam a osloveniu zákazníkov z rôznych kultúr. Zakladajú svoje pobočky po celom svete a hľadajú partnerov na lokálnych trhoch. To, že príprava na rokovanie je základom úspechu, vedia manažéri, obchodníci i začínajúci podnikatelia. Čo to však znamená dobre sa pripraviť na rokovanie so zahraničným partnerom? Pokračovanie článku:

     

Ako „small talk“ ovplyvňuje priebeh a úspech rokovania?

Jedna zo základných rád pre efektívnu medzikultúrnu komunikáciu s obchodným partnerom znie: „small talk“ je prvým krokom na vybudovanie úspešnej a dlhotrvajúcej spolupráce. Bez ohľadu na to, či ide o obchodné stretnutie na vrcholovej úrovni alebo spoločenské podujatie, oceňuje sa umenie  „small talk“, „lo small talk“, „le small talk“ alebo „светская беседа“. Pokračovanie článku:

 

 

Vystúpte z radu, lebo len tak si Vás s Vašou prezentáciou všímnú!

Prezentačné zručnosti patria k základným zručnostiam manažéra a sú súčasťou bežného pracovného dňa. Už ráno, keď stretávame svojich kolegov a vymieňame si pozdravy, každý z nás má svoju krátku prezentáciu. Neskôr sa stretávame s kolegami v rámci osobných stretnutí alebo porád a opäť vystupujeme s krátkymi prezentáciami.

Dôležitosť rozvíjania prezentačných zručností si uvedomujeme a sme ochotní investovať do tréningu prezentačných zručností z vlastných zdrojov alebo v mene spoločnosti. Pokračovanie článku:

 

 

 

                                                           

What Is Intercultural Communication Style?

Culture and Intercutural Communication Styles

Identification of Intercutlural Communication Styles

What does it mean to be well-prepared for negotiations with a foreign business partner?

Ako medzikultúrna kompetencia ovplyvňuje úspech manažéra pri rokovaní?

Čo Vám o Vašom rokovacom partnerovi povie jeho rokovací štýl?

Ako môže HR manažér pomôcť vybudovať úspešný multikultúrný tím?

10 odporúčaní na obchodné rokovanie s čínskym partnerom

HR manažér - kľúč k riešeniu konfliktu v multikultúrnom tíme

Как межкультурная компетенция влияет на успех менеджера в переговорах?

Как подготовиться к переговорам с зарубежным партнером?

Как "Small talk" меняет курс и успех переговоров?

Multikultúrna abeceda HR manažéra I.

Multikultúrna abeceda HR manažéra II.

Multikultúrna abeceda HR manažéra III.

Multikultúrna abeceda HR manažéra IV.

Давайте откроем глаза! И давайте посмотрим, что говорят о нас менеджеры из других культур!

Vystúpte z radu, lebo len tak si Vás s Vašou prezentáciou všimnú.

Byť alebo nebyť slovenským manažérom?

Vedia Slováci písať oficiálne emaily v anglickom jazyku?

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone